Dato
1815

Om natten blir København i disse årene patruljert av vokterne. De har mange oppgaver foruten å patruljere i gatene. De skal blant annet passe de mange tranlyktene i gatene, og holde øye med eventuelle branner. I tolv kirketårn holder tårnvekterne utkikk etter det minste tegn på brann for å kunne gi alarm. Vekterne er som regel populære. De er rekruttert blant vanlige folk, og hver time synger de et vers av en vektersang for å fortelle hvor mye klokken er. Ikke alle har like god sangstemme, og det kommer ofte klager fra folk som blir vekket i sin nattesøvn av skrålingen. Dersom man vil være sikker på å komme opp på et bestemt tidspunkt, kan man gjøre en privat avtale med en vekter. Da binder men en snor rundt håndleddet, og på avtalt tidspunkt trekker vekteren i snoren. Men man risikerer selvsagt at en forbipasserende spasmaker også trekker i snoren.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Senn, J., et al. (1977). Københavnske dragter omkring 1810. København, Nordlundes Bogtrykkeri. s. 11-12