Dato
februar 1831

Henrik Wergeland er i disputt og blir utsatt for en bakvaskelseskampanje. Han skriver artikkelen Et nødvendigt Ord i Morgenbladet.

Det er her vi finner hans berømte linjer om at "Mit hele Liv vil derfor vorde en fortsat Anstrengelse for [...] at vorde stedse ligere mig Selv, saaledes som dette aabenbarer sig i Sandhed og facsimilisk Ægthed kun i dets digterske Frembringelser, saaat Høimaalet for mit Liv bliver at fremstille saa stor Samklang som muligt imellem Handling og poetiske Ideer [...] mine Ideer have en ubekjendt Far, men Menneskekjærlighed til Mor [...] I en saadan Følgerække findes de især i det Friheden, Sandheden og Kjærligheden [...] helligede større Digt 'Skabelsen, Mennesket og Messias' [...] mit Livs fortsatte Anstrengelser ville altsaa gaae ud paa at gjøre [mit Liv] til en saa tro og prosaisk Commentair til Digtet som muligt."

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei