Dato
1834

Aasmund Olavsson Vinje blir konfirmert i Vinje kirke. Han får karakteren «utmerket godt» i kristendomskunnskap.

Presten, som anerkjenner Aasmunds gode hode, vil ha ham til omgangsskolelærer i heimbygda. Dermed blir det til at Aasmund går til fots til hjelpeseminaret i nabokommunen Kviteseid. Her oppnår han det beste avgangsresultatet i skolens historie. Det er prosten Søren Schive i Tinn som uteksaminerer ham.

Etter dette jobber Vinje som omgangsskolelærer i Smørklepp og Grungedal, de øverste grendene i Vinje. Han holder skole bare om vinteren, og har en årslønn på 13 spesidaler.

Om somrene de kommende årene kommer han til han dels til å holde til på setrene med buskap, dels tar han på seg gardsarbeid i bygda.

Dessuten kommer han til å skaffe seg inntekter ved å brenne brennevin som han selger uten hensyn til loven om brennevinssalg. På denne måten klarer han å legge til side noe kapital. I tillegg får han en morsarv på 12 spesidaler. Etter vel fem års virke som skolemester skal han komme til å ha klart å spare omkring 100 spesidaler.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo, Cappelen.

og

https://no.wikipedia.org/wiki/Aasmund_Olavsson_Vinje