Dato
17 januar 1836

Camilla Wergelands mor Alette forteller henne om hvordan det gikk til da hennes søster Augusta ble født. Det sto et rosetre i vinduet med fem knopper den gangen, og den ene sprang ut nettopp i det øyeblikket da Augusta ble født, kan hun fortelle. Camilla syns dette er meget poetisk og betydningsfullt.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Steinfeld, T. (2012). Camilla Collett: ungdom og ekteskap. [Oslo], Gyldendal.

og

(1926). Optegnelser fra Ungdomsaarene / Camilla Collett. Oslo, Dokumentasjonsprosjektet.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006082200056