Image
Johan Sebastian Welhaven, 1843
Dato
1837

Johan Sebastian Welhaven holder en serie universitetsforelesninger som samler mange tihørere i Christiania. Med tiden skal han komme til å få stilling som professor i filosofi. Han har tidligere forsøkt seg på teologistudiet uten særlig hell. Det er i disse årene som student ved universitetet Welhaven blir Henrik Wergelands hardeste motstander i den kulturstriden som bygger seg opp.

Kjernen i konflikten er denne: Mens Wergeland og hans tilhengere vil løfte fram norsk språk og særnorsk kultur, og gi alle nordmenn innflytelse på utviklingen av det nye Norge, fronter Welhaven en gruppe som mener at dansk språk fortsatt må gjelde, og at det er viktig å ta vare på det kulturelle fellesskapet med landene på kontinentet. Fremdeles har embetsstanden både plikt og rett til å gå foran og styre utviklingen, mener han og hans krets.

Samtidig pågår det en bitter personlig strid mellom de to dikterspirene, med gjensidig trakassering og mange harde ord. Dette går hardt inn på Henriks søster Camilla Wergeland, som er dypt forelsket i Welhaven.

Welhavens kulturpolitiske idéer skal komme til å ha størst framgang de kommende tiårene. Men "Patriotene" med Wergeland i spissen kommer på mange måter til å få gjennomslag til slutt. Deres linje vinner mye på den slipningen den får i kampen mot Welhavens flokk med dens krav om besindighet og kvalitet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei