Dato
24 mars 1840

Søren Kierkegaard, som har vært på reise til farens fødested og besøkt familien der, mottar i dag sammen med sin bror Peter et brev fra sin tante, farens søster. Det lyder slik:

 

«Kiere Broeder Sønner, Vi haver i lang tid sat os for at skrive men ved faeldende og Trøggende om Stendigheder er Samme Bleven op Sat hvor af jeg af Diers kjere Bræv seer at Djers Ræjese gik Dem Løgelig og til for Nøjelse og kom vel behoelden til Bage til Kjøbenhaven til Deres kiere Fammiel og venner. Denhelle Vinter har jeg været meget svag og min Mand en stoer del af tiden Sængelæggende vor herre Jesu Ord har ikke sloedt mig feyl naar han selv siger see jeg er med Eder Alle Dage men os bøer ved mæget Trængseler at yndgaaed i Guds Rige. og min Datter kom i Baersselsæng d: 21 Otoeber og fig en Pige som blæv kaldet Else Marrie og jeg mende saa vel at det havde blæven en Dræng saa vilde jeg have havt Diers Sallig Faeder op kaelt. Og der var meget jeg gjerne vilde have talt med dem om men denne tid var saa kort baaede for dem og for mig, men det er vel ikke Mugeligt at Dieres kjere Broeder vilde gjøere os den for Nøjelsen at Ræyse her hjem til os det er ikke for Den storre Læve ma[a]de Di kan aae hos os men af Christen Kjerrelighed at taele med hver Andere og som venner og Paa Røerende.

 

Guds og vor herres Jesu Christi Na[a]de Fræd og velseggenelse være i og Over Eder Alle. En kierelig Helsen til Diem og Derres helle kjere faemielli og vænner. vi beder Dem om di ikke er af den godhed at svaere os et par ord der paa naar derres Leilighed falder. vi beder Dem at Di ikke for smoer dette Ringe skrævt for det er Ringe og meget slædt. jeg beder Dem at di er af den godhed at helse Dieres kjere Feter Mikkel Kierkegaard paa Kjøbmagergade saa Kjerelig fra Mig. -

 

jeg er og for bliver eders kjerelige og for Bendeligs[t]e Faester Else Peder Datter»

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://sks.dk/zoom/search.aspx?zoom_sort=1&zoom_xml=0&zoom_query=at+tr%C3%A6de+i+karakter&zoom_per_page=10&zoom_and=1&zoom_cat%5B%5D=2&TIT=-1