Dato
14 november 1840

Henrik Wergeland blir i dag i statsråd ansatt som norsk riksarkivar i Christiania. I samme statsråd blir hans erkefiende Johan Sebastian Welhaven ansatt som lektor i fliosofi ved Universitetet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/mangfoldige-wergeland/medisinstudenten/henrik-wergeland-som-medisiner-ii/