Dato
1843

Henrik Wergeland utgir opplysningsskriftet Historiens Resultat. Han deler her inn menneskeheten i ulike sivilisasjonstrinn alt etter hvilke meddelelsesmidler en kultur har til rådighet. Nederst i skjemaet plasserer Wergeland de ville, tilbakestående folkeslagene som ennå ikke behersker skrivekunsten. Deretter følger de halvkultiverte folkegruppene som nok har lært seg å lese og skrive, men som ikke vet hvordan skriften kan mangfoldiggjøres i trykt form. I disse sivilisasjonenes tilfelle er det mulig å konstatere en viss grad av opplysning og utdannelse, innrømmer Wergeland, men for å kvalifisere som fullt ut kultivert, må man beherske kunsten å trykke med bevegelige bokstavtyper. Skrivekunsten er "Vildhedens Grændse, det eneste paalidelige Mærke om dens Ophør. Folkeslag som ikke kjende den, kalde vi Vilde, uden Hensyn til øvrige Fortrin; Folkeslag, som besidde Skrivekunst, Halvkultiverede; og Folkeslag, i fuld Besiddelse af dens Fuldkommengjørelse i Bogtrykkerkunsten, Heelkultiverede. Dette er, hvad den fuldkomnere Bogtrykkerkunst med bevægelige Typer angaaer, hidtil kun Tilfælde med Europæerne og deres Kolonisationer, saa "Heelkultur" og "europæisk Kultur" falde sammen i Begrebet."

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jacobsen, Y. S. (2008) Vildhedens Grændse: Wergeland og medieutviklingen. http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/wergelands-samtid/om-medieutviklingen/