Fra dato

Til dato

  • Henrik Wergeland skriver en biografi om Ole Bull.

  • Kitty Kielland blir født i Stavanger, i en familie som tilhører byens absolutte elite. Handelshuset Kielland & Søn eier ti våningshus i byen, de brukes til kontorer og til boliger for slektens mange medlemmer. Dessuten eier de minst tolv sjøhus et skipsverft og fire seilskip.

  • Franziska Oehler, som skal komme til å bli Friedrich Nietzsches mor, er en sytten år gammel livlig og vakker prestedatter som har vokst opp blant ti søsken, gifter seg med den 30 år gamle presten i nabosognet og flytter til hans hus i Röcken i Sachsen. Her bor også hennes strenge og dominerende svigermor Erdmunthe og hennes to mye eldre, ugifte svigerinner Augusta og Rosalie. Franziska blir henvist til å bo i rommene på baksiden av huset, og blir underlagt svigermorens hushold og bestemmelser.

  • Magdalene Kragh gifter seg med presten Hans Conrad Thoresen i Herøy kirke på Sunnmøre. Hun er 24 år gammel og har for fire måneder født en sønn i København. Barnet er blitt satt bort. Faren til barnet er en islending, som etter noen år skal komme til å ta gutten til seg på Island. Hans Conrad Thoresen er enkemann som har vært gift to ganger tidligere, og bringer fem barn med seg inn i ekteskapet. Han har blant annet vært den som sto for Ivar Aasens første utdanning. I disse årene representerer Thoresen Romsdals Amt på Stortinget.

  • Søren Kierkegaards (pseud: Constantin Constantius) Gjentagelsen, og Frygt og Bæven (Pseud: Johannes de silentio) utgis i København. Johannes de silentio betyr Johannes fra stilheten. Dette pseudonymet henter navnet og sine karaktertrekk fra den oppgaven han er satt til: å beskrive den situasjonen som ikke kan beskrives, men som Abraham befinner seg i idet han er på vei til berget Moria for å ofre sin sønn Isak, fordi Gud har befalt det.