Dato
16 oktober 1843

Søren Kierkegaards (pseud: Constantin Constantius) Gjentagelsen, og Frygt og Bæven (Pseud: Johannes de silentio) utgis i København. Johannes de silentio betyr Johannes fra stilheten. Dette pseudonymet henter navnet og sine karaktertrekk fra den oppgaven han er satt til: å beskrive den situasjonen som ikke kan beskrives, men som Abraham befinner seg i idet han er på vei til berget Moria for å ofre sin sønn Isak, fordi Gud har befalt det. 

Fortellingens funksjon er å gjøre oppmerksom på de religiøse sannhetenes asymmetriske forhold til den virkelige verden, etikkens og fornuftens verden. Dette peker mot hele Kierkegaards forfatterskaps fundamentale innsikter: de eksistensielle sannhetene lar seg ikke kommunisere direkte.

Som Sokrates tror ikke Kierkegaard at sannheten kan la seg meddele direkte. På samme måte som Sokrates i sin samtalekunst skulle få den andre til selv å oppdage sannheten, skal Kierkegaards forfatterskap få leseren til å oppdage seg selv og bli oppmerksom på sin egen livssammenheng, og den sannheten som fins i den. 

Men i motsetning til Sokrates er Kierkegaard en eksplisitt kristen tenker, og Jesus var ikke en lærer som skulle hjelpe den enkelte til å finne frem til den sannheten som allerede er der. Jesus er sannheten. Og han bringer med seg betingelsen for å gripe denne sannheten, og det er troen. Kristendommen er ikke uten videre noe inne i mennesket som man gjennom samtale eller annen indirekte hjelp kan komme frem til, slik man kunne med Sokrates hjelp. 

Kristendommen er et brudd med verden og et paradoks for tanken.

 

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

http://sks.dk/forside/skr.asp

og

Dyrerud, T. A., et al. (2013). Kierkegaard og Norge. Oslo, Forl. Press Nasjonalbiblioteket. s. 14-15