Dato
10 juli 1846

Friedrich Nietzsche, som nå er drøyt to år gammel, får en liten søster. Hun får navnet Elisabeth, og de to skal komme til å få et svært nært forhold i oppveksten. Elisabeth skal komme til å få en svært betydningsfull rolle når det gjelder redigeringen og spredningen av Nietzsches skrifter, og i nazistenes omfavnelse av hans filosofi. Mens Friedrich kommer til å å få sin utdannelse ved de beste læreinstitusjonene i Europa, kommer Elisabeth til å bli sendt til en pikeskole for å lære å kapre en ektemann, styre en husholdning og lære akkurat nok fransk til å fremstå som dannet, men ikke for all del ikke lærd.

Men Friedrich kommer gjennom hele oppveksten og ungdomstiden til å oppmuntre sin søster til å søke kunnskap på egenhånd. Han kommer til å gi henne lister over bøker han syns hun skal lese, og oppsøke forlesninger som også er åpne for kvinner.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008081504028

og

Prideaux, S. (2018). Far right, misogynist, humourless? Why Nietzsche is misunderstood The Guardian, The Guardian.

https://www.theguardian.com/books/2018/oct/06/exploding-nietzsche-myths-need-dynamiting

og

Young, J. (2010). Friedrich Nietzsche: a philosophical biography. Cambridge, Cambridge University Press. s.563