Dato
juli 1848

Søren Kierkegaard gjør et notat til seg selv om den gangen i begynnelsen av forholdet til Regine, da han snakket med henne om sin tanke om at det i hver generasjon fins noen som må ofres for de andre. Regine kunne ikke forstå en slik tanke. Og kanskje forsto han den heller ikke selv. Det var først da, skriver han, da han så sin egen mørke ulykke sitte der ved siden av hennes lyse lykke, at han fikk en målestokk for sin egen sinnsstilstand. Før hadde han ikke forstått hvor ulykkelig han var.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.sks.dk/sfv/kom.xml?hash=k280&zoom_highlight=der+i+hver+generation+er+nogle++som+offres#k280