Dato
1853

Viggo Hørup kommer til København for å begynne på von Westens institut i Nørregade. Han er tolv år gammel og skal gå på skole blant de finere klasser. I Købehavn er det brutt ut koleraepidemi. Årsaken er blant annet det manglende kloakksystemet i byen. Flere tusen mennesker dør. De som har råd og mulighet for det, flykter ut av byen. Det er vanskelig å få leger og sykepleiere nok til å ta seg av de syke. Mange skoler og offentlige bygninger blir inndratt som nødhospitaler. Utenfor voldene blir det bygget teltleire hvor de friske kan flytte ut. Utpå høsten ebber epidemien ut. 4737 københavnere er døde. 2500 har vært smittet, men har overlevd. Det er mye i en by med et samlet innbyggertall på 130 000.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krogh, T. (1984). Viggo Hørup : en illustreret levnedsskildring. [København], Gyldendal.s. 32