Portrettbilde
Andre navn
Viggo Lauritz Bentheim
Viggo Lauritz Bentheim Hørup
Kjønn
Mann
Fødselsdato
22 mai 1841
Fødselssted
Dødsdato
15 februar 1902
Dødssted

Galleri

 • Biskop Mynster, som er en anerkjent teolog på 66 år fra København, besøker det som skal bli den danske samfunnsmannen Viggo Hørups far, læreren, i Torpmagle i Danmark. Mynster beskriver læreren som dyktig og flittig.

 • Viggo Hørup (egentlig Viggo Lauritz Bentheim), som skal komme til å bli en stor dansk statsmann og politiker, og dessuten en trofast venn og rådgiver for Amalie Skram på hennes gamle dager, blir født i Torpmagle i Danmark. Han vokser opp på landet, hans lekekamerater er bøndenes barn.

 • Holger Drachmann blir født i København. Han skal komme til å bli en kjent dansk forfatter og skjønnånd, kjent for sine mange og intense kjærlighetsaffærer, og en av Amalies Müllers beilere i tiden rundt hennes første møte med Erik Skram.

 • Viggo Hørup kommer til København for å begynne på von Westens institut i Nørregade. Han er tolv år gammel og skal gå på skole blant de finere klasser. I Købehavn er det brutt ut koleraepidemi. Årsaken er blant annet det manglende kloakksystemet i byen. Flere tusen mennesker dør. De som har råd og mulighet for det, flykter ut av byen. Det er vanskelig å få leger og sykepleiere nok til å ta seg av de syke. Mange skoler og offentlige bygninger blir inndratt som nødhospitaler. Utenfor voldene blir det bygget teltleire hvor de friske kan flytte ut. Utpå høsten ebber epidemien ut.

 • Viggo Hørup er en ung mann på 23 år som flytter inn på Regensen i København, som er et sted for danske studenter. Her er det de skandinavistiske drømmene som er dominerende, og de fleste beundrer Carl Ploug. Mange av hans jevnaldrende har meldt seg som frivillige til hæren når det blir klart at krigen er uunngåelig. Men den tanken streifer ikke Viggo. Han skal komme til å bli en kjent dansk politiker, redaktør og minister. Han er Holger Drachmanns fetter.

 • Viggo Hørup er blitt er år gammel, er jusstudent i København, og observerer i dag fra vinduet i onkelens leilighet i Kronprinsessegade en gammel særlig som spaserer i Kongens have. Det er hærens overgeneral Christian de Meza. Han er 72 år gammel nå, og en av heltene fra Frederica og Isted i den første slesvigske krig 14 år tidligere. Men nå er han oppsagt.

 • Bismarck går til krig mot Østerrike og sender inn tropper for å vinne tilbake Holstein. Den østerriksk-prøyssiske krig innledes.

 • Henriette Steen tar lærerinneeksamen. Etter dette reiser hun til Als, hvor hun underviser danske familiers barn frem til 1871. Hun er 26 år gammel og har hatt et kjærlighetsforhold til Viggo Hørup i fem år.

 • Viggo Hørup gifter seg med sin 5 år eldre kusine og viseskoleinspektør på De forenede Kirkeskoler i Nørregade, Emma Holmsted. Familien bor først på kvisten i Nørregade og lever i mange år i kummerlige forhold.

 • Viggo Hørup innleder et forhold til hans og konen Emmas felles kusine, Henriette Steen. Paret skal komme til å få et barn sammen. Viggo skal imidlertid komme til å fortsette å være gift med Emma.

  Henriette skal komme til å bli en av de som reiser til Bjørnstjerne Bjørnsons store fest på Aulestad i 1883, hvor hun blant annet vil komme til å treffe Amalie Skram.

 • Holger Drachmann utgir romanen En Overkomplet i Danmark. I den skildrer han barndomsmiljøet, og sin kusine Henriette Steen, fetteren Viggo Hørups elskerinne, i skikkelsen Harriet.

 • Edvard Brandes og Viggo Hørup trer ut av Morgenbladets redaksjon i København.

 • Edvard Brandes og Viggo Hørup trer ut av Morgenbladets redaksjon i København.

 • Edvard Brandes og Viggo Hørup etablerer avisen Politiken i København. De danner en gruppe i tinget som senere blir det radikale venstre.

 • Edvard Brandes og Viggo Hørup etablerer avisen Politiken i København. De danner en gruppe i tinget som senere blir det radikale venstre.

 • Edvard Brandes har tynnslitte nerver etter et opprør mot avisen Poltiken, som han har startet sammen med Viggo Hørup. Han forlater sine barn for en periode for å et opphold på sanatorium på Grefsen i Kristiania. Her herder han seg med kalde bad. Så reiser han videre til Paris.

 • Henriette Steen er en av de som engasjerer seg i Dansk Kvindesamfunds debatt om formålsparagrafen, og hvorvidt ordet "ligeberettigelse" skal med. Hennes kvistleilighet i København har i flere år vært samlingsstedet for en kvinnelig diskusjonsklubb. Henriette er elskerinnen til Viggo Hørup, som er en av Amalie Skrams fortrolige venner. Den gangen da Amalie og Erik Skram traff hverandre på dikterfesten på Aulestad hos Bjørnson, var Henriette

 • Henriette Steen, Viggo Hørups trofaste elskerinne gjennom mange år og med i Amalie Skrams bekjentskapskrets, er en av de radikale kvinnene i København som deltar i den store sedelighetsfeiden som på denne tiden raser mellom grundtvigianerne og de radikale. Hun skriver i Politiken et skarpt angrep på Elisabeth Grundtvig og Dansk Kvindesamfund. Sammen med 20 andre stiller hun mistillitsvotum til styret i foreningen.

 • I Politiken, Edvard Brandes’ og Viggo Hørups radikal avis, står det i dag en anmeldelse av Amalie Skrams roman Sjur Gabriel, som er det første bindet i det som skal bli firebindsverket Hellemyrsfolket. Den er grundig og for en stor del svært anerkjennende. Boken blir karakterisert som omhyggelig gjennomtenkt og dyktig utført. Den blir sammenliknet med et naturalistisk maleri, et portrett av en gammel sliter som maleren har fordypet seg i. Anmeldelsen er lang, og har et utfyllende handlingsreferat som viser hvordan romanpersonene sliter seg gjennom tilværelsen uten håp.

 • Viggo Hørup står i cellen i fengselet og åpner og lukker vinduet for å hilse til sin elskede Henriette Steen, som står i toppen av Frelserkirkens tårn og vinker med lommetørklet og kikker på hans vindu med sin teaterkikkert. Hun føles av sin venninne Erna Juel-Hansen. Henriette blir forkjølet, senere får hun influensa, venninnen Birgitte Møller må flytte inn tilhenne fo rå passe på henne, mens Erna holder Viggo informet om hvordan det går.

 • Viggo Hørups sønn Svend er sinnssyk. Mens Viggo sitter i fengsel på Christianshavn, hvor han skal være i tre måneder., Han har streifet omkring i gatene i flere netter, Emma har måttet be politiet om å hente ham. Han blir innlagt på 6. avdeling på Kommunehospitalet hos Knud Pontoppidan. Der er han til slutten av januar, da blir han sendt til en hagebruksskole i Charlottenlund.

 • Holger Drachmanns roman Forskrevet kommer ut i København. Den undersøker hans egen brennende kjærlighet til syngepiken Edith, men også fetteren Viggo Hørups kjærlighetsforhold til Henriette Steen. I romanen er Henriette og Viggo modellene for Jaguaren og redaktør Bendtzen.

 • Viggo Hørup legger frem forslag om professorat til Georg Brandes i København. Men tidspunket, rett før folketingsvalget, er dårlig valgt, for tendensen går mot europeerne. Forslaget falker med 55 mot 37 stemmer. Edvard Brandes er taus om saken, og fraholder seg fra å stemme.

 • Viggo Hørup sitter ved sykeleiet til Henriette Steen, som bor sammen med Birgitte Møller. Henriette  har lungebetennelse som er forverret av en kraftig influensa.

  Viggo kommer på besøk hver kveld i skumringen, sammen med Birgitte.

 • Viggo Hørup får beskjed fra Birgitte Møller om at hans elskede Henriette Steen er død om formiddagen. Han blir svært lenge inne hos den døde, og etterpå blir han sittende lenge hos hennes fortrolige venninnge Birgitte. Hun gir ham tilbake et treskrin, det har hun lovet Henriette. I det ligger alle hans brev til henne. Han sier han føler det som om han har fått et slag for pannen. Så går han tilbake til sitt kontor i Politiken og skriver hennes nekrolog.

 • Amalie Skram skriver intense brev til Viggo Hørup der hun ber ham å lære henne å bli som ham; rolig og sindig, og med et olympisk smil til alle. Hun vil at han skal være hennes venn, skriver hun. Han kunne hjelpe henne til å snakke seg opp og ut av det hun gått og båret på i to år nå.

  Problemet har å gjøre med med forholdet til Erik Skram, og hans utroskap, som gjør henne forbitret og resignert.

  Hørup svarer sindig at hun ikke bør plage Erik, men heller søke å vinne ham tilbake. Han skriver at han har lagt merke til at Amalie ser på Erik med "pinefullt forskremte øyne".

 • Erik Skram fyller femti år. Amalie brevveksler ivrig med Viggo Hørup, som hun har utpekt som sin nye mentor etter Erik.

 • Holmenkollbanen åpnes i Kristiania.

 • Amalie Skram er på Sankt Hansfest på Lystofte hos Viggo Hørup og familien. Hun befinner seg i en opprevetsinnstilstand og går tur i hagen med Birgitte Møller, som forsøker å berolige henne så godt hun kan.

 • Amalie Skram skriver til Georg Brandes:

  "Igår var vi til middag hos Hørups. Der blev Deres skål udbragt i hjærtelige ord, og de hurra, som blev råbt, kom ligeledes fra hjærtet. Deres bror Edvard, som var der, lovte at overbringe Dem vores alles hilsener.

  Jeg sendte Dem igår på Deres fødselsdag en ussel liden plante, som jeg håber, De har modtat. Jeg siger ussel, for De skulde ha et hav af blomster omkring Dem på Deres fødselsdag. Bliv nu snart frisk igjen, er De sød og snil.

  Deres Amalie Skram"

 • I København er været kaldt og regnfullt. Amalie er lamslått av sorg og fortvilelse etter at Erik har reist til Amerika. Men vennene hennes tar godt var på henne, og hun har tatt Småen med seg til Achens på Lindevangen, og der har alle vært så kjærlige mot henne. Snart skal de også være noen dager høs Hørups, og hun gleder seg til å treffe Bjørnstjerne Bjørnson.

  Hun skriver til Erik: «

 • Amalie Skram er hjemme i København mens Erik er i Amerika. Hun inviterer til selskap, der blant annet Mette Gauguin og Viggo Hørup er invitert. Hun har pengesorger, og sender Erik en oversikt over hva hun har brukt penger til.

 • Edvard Brandes anmelder de to teaterstykkene Gert Westphaler på Det Kongelige Theater og Ambrosius på Dagmartheatret. Den unge skuespilleren Robert Schyberg på Det Kongelige Theater får en ytterst ironisk omtale, og tar det meget ille opp. Han oppsøker Edvards bolig i Kronprinsessegade 50, ringer på døren, men ingen lukker opp. Deretter går han til Politikens lokaler i Østergade, bevæpnet med en kraftig stokk.

  Når Edvard endelig passerer ham, stopper Schyberg ham og gir ham en ørefik. Da Edvard vil sloss, legger Schyberg på sprang.

 • Amalie skriver til sin venn Viggo Hørup at vennene hennes har holdt seg unna henne, kanskje fordi de er sinte på henne. Men selv er hun ikke sint på noen, og lengter etter å se folk. Hun vil gjerne inviteres i selskap. Men for tiden har hun dessverre streng beskjed fra legen om å holde sengen. Det er det dårlige benet hennes som aldri synes å ville gro.

 • Viggo Hørup skriver et langt og harmdirrende brev til Bjørnstjerne Bjørnson om protestmøtet mot Edvard Brandes som det er blitt tatt initiativ til i København.

 • Viggo Hørup dør i København. Edvard Brandes trykker dagen etter en 22 sider nekrolog, og iscenesetter en storstilt bisettelse. Amalie sørger tungt over sin venn Hørup, som hun har hatt stort respekt for, og brukt som fortrolig rådgiver i forbindelse med bruddet med Erik.

 • Johanne (Småen) Skram bor hos ekteparet Emma og Viggo Hørup etter morens død. Deres datter Ellen gir beskjed om at hun trenger mer klær, som hun ber  Erik om å skaffe.

  Småen blir boende hos  Emma Hørups helt frem til hun begynner å studere.

  Viggo Hørup har vært en god og viktig venn for Amalie Skram i den vanskelige tiden i forbindelse med skilsmissen fra Erik, og Emma åpnet sitt hjem for Småen den gangen. Deres sønn Svend er psykiateren Knud Pontoppidans pasient, slik Amalie var.