Dato
1866

Bismarck går til krig mot Østerrike og sender inn tropper for å vinne tilbake Holstein. Den østerriksk-prøyssiske krig innledes.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck