Image
Henriette Steen i norsk folkedragt under et besøg i Norge i anledning af Bjørnsons 50 års fødselsdag på Aulestad 1882
Dato
11 august 1887

Henriette Steen, Viggo Hørups trofaste elskerinne gjennom mange år og med i Amalie Skrams bekjentskapskrets, er en av de radikale kvinnene i København som deltar i den store sedelighetsfeiden som på denne tiden raser mellom grundtvigianerne og de radikale. Hun skriver i Politiken et skarpt angrep på Elisabeth Grundtvig og Dansk Kvindesamfund. Sammen med 20 andre stiller hun mistillitsvotum til styret i foreningen.

Sted
Korrekturlest?
Nei