Dato
1855

Alexander Kielland er seks år gammel og begynner på skolen, Stavanger Lærge- og Borgerskole på Kongsgård.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 5