Dato
4 juni 1855

Søren Kierkegaards tidsskrift Øieblikket utkommer med sitt andre nummer. Her kommer han med nye, satiriske angrep på kristendommen slik den praktiseres av det dorske, danske presteskapet.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://sks.dk/oi2/txt.xml?hash=ss165&zoom_highlight=medens+man+p%C3%A5+en+jernbane#ss165