Dato
1856

I Christiania utkommer en bok med tittelen Qvindens ædle og stille Kald. I den kan man blant annet lese: «Denne Afhandling fortjener Opmerksomhed paa Grund af de Grundsætninger og Læreregler, som heri indeholdes, sigtende til det kvindelige Hjertes Forædling og til Anvendelse i den for Kvinden af Gud anviste Virkekreds og forekommende Forhold i Samfundslivet overføres paa norsk Grund for at blive læst af Norges hæderlige Qvinder, til Opbyggelse og Etterfølgelse i deres ædle og stille Kald. () Der er Egenskaber, som er saa særegne for Kvinden, at hun ikke kan være uden dem, hvis hun ikke vil miskjende Skaberens Hensigt og uden dyb Forglemmelse af alt, hvad der paaligger hende.

Disse Egenskaber flinder man i Jesu Moder. En Kvinde uden Tro er en forstyrrende Mislyd i Skabelsen. Om en Mand ikke er Troende, saa er der saa meget, som kan forklare det; han er at beklage, men han kan dog være værdig til min Agtelse, ja til min Tillid. Han kan allikevel være moralsk, hæderlig, retsindig. Men en vantro Kvinde er en uforklarlig og vederstyggelig Afvigelse fra den guddommelige Orden. Jeg finder den faldne, den i et ubevogtet Øieblik forvildede mindre foragtelig. () Hvad der klæder Kvinderne bedst, er en fordringsfri og uforstilt Blufærdighed". () Eders kostelige Smykker heder: ren og hjertelig Fromhed, fordringsfri og uforstilt Blufærdighed, vis og huld Sagtmodighed, øm og samvittighedsfuld Opmerksomhed, alt forsagende og alt udholdende Kjærlighed".

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Wallin, J. O. and H. Angell (1856). Qvindens ædle og stille Kald : Prædiken paa Maria Bebudelsesdag. Throndhjem, Georg E. Petersen.