Dato
1 januar – 12 desember 1857

I Bergen åpnes dette året et nytt sykehus for de spedalske, Pleiestiftelsen for Spedalske no. 1. Det er det tredje leprasykehuset i Bergen. Det eldste er St. Jørgens hospital, som har vært i drift fra 1400-tallet, og det andre forskningssykehuset Lungegårdshospitalet som stod ferdig på en tomt like nedenfor Pleiestiftelsen for åtte år siden. Pleiestiftelsen er den nest største trebygningen i Norge med sine 3450 kvadratmeter og plass til 280 pasienter. Huset har 40 sykestuer med plass til 7 pasienter i hver. Det har også kjøkken og kirke, og ligger i en stor, parkliggende hage som går helt ned til Store Lunggårdsvann.

Sykehuset er en naturlig forlengelsen av opprettelsen av verdens første nasjonale pasientregister – “Det Norske Lepraregister”, som ble opprettet i fjor.

Bak initiativet står den første “overlege for den spedalske sykdom i Norge”, Ove Guldberg Høegh, som ser det som strengt nødvendig med et statistisk supplement til den kliniske forskningen. Tre landsdekkende opptellinger i 1836, 1845 og 1852 hare tegnet en uhyggelig vekstkurve av utbredelsen ava lepra. Men det erikke nok å bare telle pasientene, mener Høegh.

Han vil vite hvem disses pasientene er.

Nå i første omgang teller pasientregisteret rundt 3000 leprasyke – et alarmerende tall for et land med bare 1,5 millioner innbyggere.

Den løpende registreringen av hvert eneste nye tilfelle av lepra fortsetter. Registeret skal snart vise seg å være en medisinsk genistrek, som siden blir kopiert verden over i kampen mot en rekke sykdommer. Det kommer til å være til stor nytte for den unge bergenslegen Gerhard Armauer Hansen i arbeidet med å komme på sporet av lepragåtens løsning.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Friis, J. (21. april 2017). Norsk lege løste gåten om spedalskhet.

Historie.

http://historienet.no/vitenskap/medisin/norsk-lege-loste-gaten-om-speda…