Dato
1861

Jonas Lie overtar Illustreret Nyhedsblad, som han driver til våren 1864. Lie selv skriver politiske artikler der, bl.a. om den norsk-svenske strid om stattholdersaken og om den dansk-tyske konflikt og skandinavismen. Flere av hans artikler om Norges politiske stilling i Norden vekker oppmerksomhet i utlandet, og han får henvendelser om å skrive artikler i utenlandske aviser om norsk politikk. Johan Sverdrup råder - i brev til Bjørnson - Jonas Lie til å bli politiker, bl.a. på grunn av hans forbindelser innen forretningslivet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1