Portrettbilde
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
30 juli 1816
Fødselssted
Dødsdato
17 februar 1892
Dødssted

Galleri

 • Jonas Lie overtar Illustreret Nyhedsblad, som han driver til våren 1864. Lie selv skriver politiske artikler der, bl.a. om den norsk-svenske strid om stattholdersaken og om den dansk-tyske konflikt og skandinavismen. Flere av hans artikler om Norges politiske stilling i Norden vekker oppmerksomhet i utlandet, og han får henvendelser om å skrive artikler i utenlandske aviser om norsk politikk. Johan Sverdrup råder - i brev til Bjørnson - Jonas Lie til å bli politiker, bl.a. på grunn av hans forbindelser innen forretningslivet.

 • Gunnar Heiberg blir student i Kristiania med haud. Han har temmelig dårlige karakterer, også i norsk stil. Han skal fortsette å få temmelig dårlige karakterer gjennom hele studietiden. Han begynner å studere jus, som han er sånn måtelig interessert i. Men i Studentersamfundet er han ivrig, og her får han mange venner. Professor Lochmann holder talen for de unge ved immatrikuleringen ved Universitetet i Kristiania. Han er medisiner, og kjent for sitt arbeid med smittsomme sykdommer.

 • Gunnar Heibergs Menneskets Genesis blir trykt i Nyt norsk Tidsskrift. Diktet handler om Adam og Eva i Paradisets hage, og betegner Heibergs brudd med kristendommen.

  Diktet ender med en bekjennelse til Kain i Byrons ånd – der Kains læremester Lucifer er Georg Brandes.

  Brandes og Johan Sverdrup er Heibergs idealer. Han forkynner livsglede og frihet. Og troen på fornuften og sandhetens Gud.

 • Bjørnstjerne Bjørnson ankommer Bergen med dampskipet Johan Sverdrup. Han blir møtt med fyrverkeri og hurrarop fra venner som har leid en dampbåt for å ta imot ham på skikkelig vis.

 • I dag åpner Riksretten i Kristiania. Den handler om en  politisk konflikt i Norge om hvorvidt statsråder skal ha adgang til Stortinget. Striden skal etter hvert komme til å utvikle seg til å gjelde spørsmålet om regjeringen må ha støtte fra flertallet av Stortinget, eller om det skal settes sasmmen, virke og bestå uavhengig av det; med andre ord om norge skla ha en parlamentaristisk  statsskikk eller ikke.

 • Årene under Carl Johans regjeringstid har i Norge preget av konflikt mellom Stortinget og kongen og hans regjering. Etter Carl Johans død har det vært noen harmoniske tiår før maktkampen nå har braket løs igjen.

 • Parlamentarismen innføres i Norge. Det innebærer at prinsippet om at ingen regjering skal kunne sitte uten tillit i nasjonalforsamlingen, blir gjeldende.

  Tre ganger har Stortinget vtidligere edtatt den nødvendige grunnlovsendringen, i 1872, 1879 og 1880. Hver gang har kong Oscar II nedlagt veto.

  Stortinget vedtar likevel at vedtaket skal kunngjøres som gjeldene lov. Dette reiser et annet viktig spørsmål: Skal Kongen ha absolutt veto i grunnlovssaker? Skal det være det nødvendig med tilslutning fra både Konge og Storting i spørsmål om endringer i grunnloven?

 • Hans Jægers Fra Kristiania-Bohêmen utgis. Boken blir øyeblikkelig beslaglagt, og Jæger blir dømt til 60 dagers fengsel og en større pengebot.

  Selv om den juridiske begrunnelsen for dommen er de pornografiske" avsnittene i romanen, er bokens samfunnskritiske tendens og åpent avvisende holdning innlysende en viktig grunn.

  Romanen er en nøkkelroman som gir en naturalistisk skildring av to menn, Herman Eek (forfatteren selv) og hans venn kadett Jarmann, og deres seksualliv.

 • Bjørnstjerne Bjørnson reiser på foredragsturné med foredraget Engifte og mangegifte. Det er et heftig innlegg i sedelighetsdebatten som raser for tiden. Han fører også kamp mot Arne Garborg om målsaken, kommer i opposisjon til Johan Sverdrup, og sammen med rektor Steen bidrar han til å splitte partiet Venstre.

  Om et par år fra nå av skal Bjørnson konsekvent komme til å hevde Norges rett til likestilling med unionspartneren, Sverige.

 • Johan Sverdrup blir valgt inn på Stortinget for Stavanger amt, sterkt støttet av Lars Oftedal og andre. Men hans moderate Venstre tørker snart inn og forsvinner.