Image
Hans Jæger
Dato
11 desember 1885

Hans Jægers Fra Kristiania-Bohêmen utgis. Boken blir øyeblikkelig beslaglagt, og Jæger blir dømt til 60 dagers fengsel og en større pengebot.

Selv om den juridiske begrunnelsen for dommen er de pornografiske" avsnittene i romanen, er bokens samfunnskritiske tendens og åpent avvisende holdning innlysende en viktig grunn.

Romanen er en nøkkelroman som gir en naturalistisk skildring av to menn, Herman Eek (forfatteren selv) og hans venn kadett Jarmann, og deres seksualliv.

Også flere andre av romanpersonene er lett gjenkjennelige i tidens Kristiania, og det er noe som skal vise seg å skape stor harme.

Budskapet i romanen er entydig: Jæger går inn for å fjerne fordommene mot kvinnelig seksualitet utenfor ekteskapet, for på denne måten å likestille kjønnene, skaffe kvinnene flere erotiske gleder og gjøre slutt på unge menns seksuelle frustrasjoner. Oppskriften går ut på «fri kjærlighet».

Sentralt i romanen står derfor Herman Eeks planer om å starte en pikeskole der han vil oppdra unge piker til å akseptere dette nye og moderne synet på seksuallivet. Den mannlige hovedpersonnen Eek er i det hele tatt intenst opptatt av seksualiteten må få utfoldes fritt, slik at man skal unngå at seksualiteten tar form av en tvangsmessig og utmattende fantasiverden som driver unge menn inn i tilintetgjørelse og død. Det seksuelle møtet med kvinnen lammer og ødelegger dem.

Eek mener han har tømt romantikkens beger til bunns, og på bunnen har han sett Guds ansikt, som viste seg å likne på Medusa. Når Gud blir borte og farsmakten likeså, dukker dette dødbringende kvinneansiktet opp

.Romanen blir altså forbudt og straks beslaglagt; den blir sett som et samlet angrep på kristendom, moral og almene rettsbegreper. Men når Jæger blir tiltalt og boken konfiskert, skal det likevel komme til å vise seg at mange mener at dette er en krenkelse av den litterære ytringsfriheten. De "moderate" og kvinnene protesterer mot beslagleggelsen, samtidig som de stiller seg negative til verket, både estetisk og innholdsmessig.

Gina Krog skriver at boken forkynner et evangelium som skal være et botemiddel mot det meste av samfunnets ulykke, nemlig frie og kortvarige kjærlighetsforbindelser mellom menn og kvinner. Krog gir imidlertid uttrykk for at hun har fått positivt inntrykk av Hans Jæger på et debattmøte. Hun syns han gir innrykk av å være en virkelig intelligent mann.

Jæger forsvarer boken sin gjennom å argumentere for naturalismen som en retning som tror at mennesker må handle som de gjør av ytre grunner. Alt er bestemt av arv og miljø, mener han, og naturalistene gjør ikke annet enn å skildre hvordan alt henger sammen.Arne Garborg misliker sider av boken, særlig bruken av modeller -- men han forsvarer den likevel.

Han skriver dessuten selv på en roman med noe av det samme temaet.

Jæger selv er svært skuffet over Sverdrup-regjeringen, som han har håpet skulle støtte ham i denne saken.Han mister også jobben som stortingsstenograf, og dermed sin inntekt. Han blir nektet å skrive i aviser, og kommer dermed på kort tid i en umulig situasjon.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_J%C3%A6ger/utdypning

og

Jæger, H. (1895). Fra Kristiania-Bohêmen: roman (2. omarb. udg. ed.). Kristiania: Forlagskompaniet.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110412005