Dato
1862

Bjørnstjerne Bjørnson utgir sitt skuespill Sigurd Slembe. Det er i tre akter, og skal etter hvert komme til å bli ansett som et høydepunkt innen den nasjonalhistoriske dramatikken i Norge. Stykket handler om hvordan Sigurds kall og hans rettmessige krav på tronen fører ham ut i en selvødeleggende strid og grusom død.

Stykket bygger på historisk materiale om den norske tronpretendenten Sigurd Slembe (1100-1139) fra borgerkrigstiden. Stykket er bygget opp i tre deler, «Sigurds første flukt», «Sigurds anden flukt» og «Sigurds hjemkomst».

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.molde.kommune.no/maanedens-bjoernson-mars.5123199-275623.html