Dato
1 juli 1862

I dag har Henrik Ibsen og reisekameraten Anders Isachsen satt seg fore å gå en tur opp på fjellet. Men været er dårlig, så de bestemmer seg i stedet for å dra videre oppover dalen. De skiller lag på Lalm. Anders tar turen mot Heidalsskogen og videre ned gjennom Heidalen, mens Ibsen drar videre vestover mot Vågå. Han tar inn for natten på Svee. Han syns ikke noe særlig om å fortsette turen på egenhånd. I dagboka skriver han at han føler seg "ensom og i et fortvivlet Humør". Trolig treffer han ikke noen han er interessert i å snakke med på Svee, selv om denne skysstasjonen gjerne blir brukt til lengre opphold. Buksene hans begynner å bli temmelig slitte etter all gåingen, og møtet med telegrafdirektøren på Moshus noen dager tidligere har satt ham på ideen å gå inn for siste mote i turantrekk, nemlig knehøye bukser. Ibsen tar affære og klipper av sine egne vadmeldbukser. Slik får de en lengde som står i stil med motebildet for fjellfolk.

Han blir ikke værende mer enn én natt før han drar videre mot Lom, men han plukker opp et par historier som han ikke kjenner til fra tidligere. En av disse er riktignok en variant av eventyret Jutulen og Johannes Blessom, men Ibsen har tydeligvis ikke lest dette eventyret, som er gjengitt av eventyrsamleren Asbjørnsen.
Ibsen klager ikke bare på humøret mens han var på Svee. Han nevner også en gutt som har skysset ham fra Listad til Vik. Gutten har fortalt noen historier, men Ibsen avfeier det hele med at alt dette er kjent og opptegnet tidligere. Han reflekterer ikke over om det kan dreie seg om interessante varianter av kjente historier. Kanskjerstikker ikke interessen for folkeminnegranskning var med andre ord ikke særlig dypt. Han er i dårlig humør og klager over det faglige utbyttet av turen:

"Af Sagn og Eventyr er nok ikke stort igjen i Gudbrandsdalen. Gutten, som skydsede os fra Skiftet ovenfor Listad til Vik fortalte endel men altsammen kjendt og optegner i Forvejen, undtagen om en Ole Kløvstuga som for nogle Aar siden ble borte i længre Tid inde paa Fjeldet og som siden blev funden uden Samling liggende i et Sommerfjøs inde i Baasen, uden at han vidste hvorledes han var kommen did eller hvad der var foregaaet med ham. Han var lang Tid "laak" deraf og er endu ikke rigtig kommen sig.

Tema
Korrekturlest?
Nei