Dato
desember 1863

Harald Høffding er en ung student i København som opplever den tunge tiden danmark går gjennom denne vinteren. Man følger med spenning begivenhetene som utspiller seg etter Frederik den syvende død. Det er opprør og Holstein og Preussen, og Østerrike griper inn.

I februar kommer kampene ved dannevirke og hærens plutselige tilbaketog. Etter Dybbøls fall står nederlaget som uavvendlige. Harmen og sorgen er stor.

Harald bestemmer seg for å melde seg som soldat, og siden ikke vende tilbake til teologistudiene. men så trengs det ikke flere soldater, og han vender likevel tilbake til studentlivet som før.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høffding, H. (1928). Erindringer. København, Gyldendal. s.49

http://www.nb.no/nbsok/nb/577ed70daf887dbb3b32d24fed76394b.nbdigital?lang=no#45