Dato
1863

Bjørnstjerne Bjørnson mottar diktergasje fra Stortinget. Dette året får han besøk at den unge bergenseren Kristofer Janson, som kommer til å bli en nær venn, og nærmeste nabo på Aulestad. Kristofer blir også Amalies gode venn - og gift med hennes venninne Drude.

Han skal komme til å skrive i sin selvbiografi:

«Og jeg traf ham først igjen i 1863, da han va r kommet fra sin utenlandsreise. Han sendte ogsaa da bud efter mig, han hadde lyst til ar høre, hvad jeg hadde skrever imens. Med bankende hjerte steg jeg op trappen med nogen av mi ne poletiske utgydelser i frakkelommen. Jeg stanset op ved messingskiller paa døren , h vor der stod indgravert : .Bjørnstjerne Bjørnson ønsker at være alene om formiddagen". Jeg fik jo omsider mod til at ringe paa- han hadde jo selv bedt mig komme, og det var ikke formidddag. Da jeg sreg ind, laa Bjørnson paa ryg i en sofa og lekre med Bjørn, som den gang ikke ruver fuldt saa meget som nu. Han balancede med ham paa føtterne, hev ham fra den ene foren til den andre, mens moren hjærtered stod foran paa gulvet for at fange gutten, om han skulde falde. Bjørn blev nu avlevert og forsvandt med samt sin mor i kjøkkenet.

Da vi var blit alene, læste jeg først mit digt : «Gale Arne"» Bjørnson laa i samme stilling som før og lyttet. Ikke saa snart er jeg færdig, før han spretter op og - væk er han. Jeg saa mig dumt forlegen omkring, hvad skulde dette betyde? Men saa kom mer hustruen springende ind med ham og roper : «,Aa kjære Janson, kom snart igjen og Ires mere. Der kommer Bjørnson farende ind til mig i kjøkkenet og siger Hør Karoline har du en daler, jeg har hørt noget vakkert.» Jeg læste da mere, men der vanket ikke flere dalere. Jeg trakterte ham med et digt, der var født ut av min skulfede kjærlighet - det het «Eit liv" - men jeg glemmer ikke, h vor umiddelbart for­ friskende hans utrop lød : «Er du gal gut ? skriver du alt zerrissent ?»

Ja disse timer der hos ham, dem glemmer jeg aldrig. De var saa vækkende, saa lærerike, han gik frem og tilbake paa gulvet, fortalte om alt han hadde ser og hørt paa sine reiser, om planer til nye digterverk, om for­hold her hjemme. Jeg mindes særlig en aften han gjengav Shakespeares Macbeth, som han hadde sec det spilt paa Odeonteatret i Paris. Jeg har sjelden været saa fælen. Han gav Macbeth, som denne vil snike sig ind for at myrde den sovende konge og hans sønner. Han kom bortimot mig, ansigtet var ganske blekt, øinene stirrende, haaret stod ret tilveirs. . Det var, som saa jeg dolken blinke i hans haand. Jeg trykket mig mot væggen og svedet. Hadde han hat en kniv, saa hadde han grangivelig kjørt den i mig.»

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Janson, K. (1913). Hvad jeg har oplevet: livserindringer. Kristiania, Gyldendal.

http://www.nb.no/nbsok/nb/d689f7350ec9d0b1cdd3c7c7c0f97805.nbdigital?lang=no#0