Dato
1864

Det går mot krig mellom Danmark og Tyskland, Carl XV lover at Norge og Sverige skal gå inn på dansk side. Når krigen kommer, nekter imidlertid den svenske regjeringen å stille seg bak Kongens løfte. Den norske regjeringen ønsker heller ikke å gå inn i konflikten. Nok en gang lider Kongen nederlag i en viktig sak. Utenrikspolitikken har tadisjonelt vært kongens domene. Fra nå av er ikke dette like selvfølgelig.

Sted
Korrekturlest?
Nei