Dato
1864

Lars Oftedal er en Stavangermann på 26 år i Christiania som skal komme til å bli en viktig prest, pressemann og politiker, og en av bysbarnet Alexander Kiellands viktigste motstandere. Dette året blir han cand.theol ved Univeristetet, og gifter seg med Mathilde Olsen. Det skal komme til å bli bli et ulykkelig ekteskap, som skal ende med at de flytter fra hverandre 1897.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Lars_Oftedal/utdypning_%E2%80%93_1