Fra dato

Til dato

  • Friedrich Nietzsche, som er på besøk i Köln, tar feil av en restaurant og havner på et bordell, der han brått befinner seg omringet av lett påkledte kvinner med forventningsfulle blikk. Han blir stående stum et øyeblikk, skal han siden fortelle en kamerat. Men så går han instinktivt til et klaver, som er det eneste sjelfulle vesenet i selskapet synes det ham, og slår an noen akkorder. Dermed forsvant stivheten, og han føler at han gjenvinner friheten. Han er nå 21 år gammel.

  • Erik Skram er oppe til eksamen i dansk, og får følgende stilemne: "Hvori må nærmest Grunderne til Nordamerikas raske Opblomstring søges?" Spørsmålet er svært aktuelt, for USA står midt i sin største krise. Borgerkrigen mellom sør- og nordstatene herjer på fjerde året, og skal først komme til å ende i april dette året, når president Lincoln blir skutt.

  • Erik Skram er en ung gutt ved Metropolitanskolen i København som får følgende stiloppgave til eksamen: "Hvori må nærmest grunderne til Nordamerikas raske opblomstring søges?" Spørsmålet er svært aktuelt: den amerikanske borgerkrigen raser på fjerde året, og skal første komme til å ende i april dette året, hvor president Lincoln blir skutt. Elevene på Eriks skole må skrive en stil i uken.