Dato
1865

I Stavanger blir det eksportert 248 000 tønner saltet sild i disse årene.

Folketallet i byen har steget fra 6600 til nesten 12 000 de siste tyve årene. I byene ellers i Norge øker folketallet med 25 prosent pr tiår i samme periode.

Tre av fem begravelser i byen er barnebegravelser.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Terjesen, M. (1999). Kitty Kielland : et portrett. Oslo, Gyldendal. s. 26

https://www.nb.no/nbsok/nb/af352fbdc133b179351702179821bf47.nbdigital?lang=no#3