Dato
12 februar 1869

Friedrich Nietzsche blir utnevnt som professor i gresk språk og litteratur ved Universitetet i Basel. Han er 25 år gammel nå, og har gjort akademisk lynkarriere. Men selv om han på mange måter lykkes i lærergjerning -- han han blir ansett for å være en dyktig og engasjert pedagog --  skal det vise seg at han ikke kommer til å holde i stillingen særlig lenge. Hovedårsaken til dette er store helseproblemer. Det er først og fremst migrene han sliter med.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Young, J. (2010). Friedrich Nietzsche: a philosophical biography. Cambridge, Cambridge University Press.s.564 og

http://www.thenietzschechannel.com/bio/bio.htm

og

Schaanning, E. (2010). Etterord i Friedrich Nietzsche: Den muntre vitenskapen (pp. 307-319). Oslo: Spartacus.