Dato
24 februar 1876

Ibsens Peer Gynt uroppføres på Christiania Theater. Stor suksess.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 527