Dato
13 desember 1877

Blanche Wittmann, en av Salpêtrière-sykehusets mest berømte hysterikere, er lam på den ene siden av kroppen. For tiden er det innenfor det medisinske miljøet stor interesse for det som kalles metallterapi. Ved en tilfeldighet har en lege for flere tiår siden oppdaget at visse metaller har den evnen at de kan gi følsomheten tilbake til deler av kroppen som har vært lammet hos hysteriske pasienter. Professor Charcot er svært interessert i dette fenomenet, og på hans sykehus eksperimenterer man nå med metaller og magneter i behandlingen av hysteriske symptomer. Pasientene reager svært forskjellig på denne behandlingen. Blanche, for eksempel, ser ut til å respondere godt på kobber og gull. I dag blir det lagt to kobberplater på det lamme benet hennes, og det ser ut til å bringe tilbake følelsen i et lite område på 4-5 centimeter. Charcot sender elektrisitet gjennom kobberplatene. Og nå legger legene merke til noe underlig: Når en kobberplate har frembrakt følelsen i en del av pasientens kropp, mister den korresponderende delen på den andre siden av kroppen sin følsomhet. Dersom hysterikeren for eksempel får tilbake hørselen på det døve venstre øret, blir det høyre øret, som har vært friskt, døvt. Et gullarmbånd kan bringe tilbake følelsen på en lam venstre arm, men da vil den høyre armen samtidig umiddelbart lammes. Dette fenomenet kalles legene overføring. Det er et uttrykk hentet fra finansverden, det ble valgt etter at en av legene merket seg at det som skjer minner om det som foregår når han overførte penger fra en bank til en annen.

Blanche viser seg å være et svært begavet pasient når det gjelder disse eksperimentene med metallterapi. I følge Charcot er det magneter som best egner seg for slik overføring. Og siden hysterikere er kjent for å forsøke å lure legene, legger han stor vekt på at eksperimentet skal utføres mens pasienten er hypnotisert. Dersom pasienten er våken, mener man nemlig at hun kan late som om det foregår en overføring. Men dersom hun er hypnotisert, vil dette være umulig. Og for å være på den helt sikre siden, bytter han med uregelmessig mellomrom ut magneten med en falsk kopi. Når det da ikke forekommer noen overføring, ser han seg rimelig sikker på at eksperimentets resultater er til å stole på.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hustvedt, A. (2011). Medical muses. London, Bloomsbury.