Dato
13 desember 1877

I Paris, på Salpêtrière-sykehuset blir det i dag i journalen til pasienten Blanche Wittmann notert at man har eksperimentert med å legge biter av kobber og gull på det lamme benet hennes, og at hun har respondert godt på denne behandlingen. Man er for tiden svært opptatt med å urforske det som kalles metallterapi. Det går ut på å teste hvordan ulike metaller kan få tilbake følelsen i de lammede kroppsdelene til hysteriske pasienter, og inngår som en del av behandlingen. I dag har to små kobberplater brakt tilbake følelsen i små områder som tidligere var følelsesløse på ca 5 cm hos Blanche.

Legen Charcot eksperimenterer også med elektrisitet og magneter i behandlingen av Blanche og de andre hysterikerne. Og man legger merke til et pussig fenomen: Når en del av kroppen hadde gjenvunnet følelsen på denne måten, ble pasienten lammet på den korresponderende andre siden av kroppen. Dersom for eksempel kobberplater har gjenskapt følelse på det høyre øret til en hysteriker, blir det venstre øret, som så langt har hatt utmerket hørsel, døvt. Dersom et armbånd av gull bringer tilbake følelsen i pasientens lamme venstrearm, blir den høyre armen lammet. Dette fenomenet får en betegnelse hentet fra finansverden: Overføring. Legen Dumontpallier, som en dag er i banken for å overføre penger fra en bankkonto til en annen, merker seg at dette fenomenet er det samme som det som skjer med pasientene når symptomer overføres fra ett sted til et annet.

Charcot er svært opptatt av at disse eksperimentene med metaller skal skje under vitenskapelige forhold. Derfor insisterer han på at pasientene skal være hypnotisert når de får metallbitene lagt på huden. På den måten mener han at hysterikeres tendens til å ville lure legene kan unngås. Han sørger også for at det fra tid til annen er luremagneter som brukes i eksperimentene, slik at alle kan være overbevist om at resultatene er utført på vitenskapelig vis.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hustvedt, A. (2011). Medical muses. London, Bloomsbury. s. 122.