Dato
18 november 1877

Henrik Ibsen har fått vite at hans far er død. Han skriver et brev til sin onkel Christian Paus og takker varmt til alle som har tatt vare på faren mens han selv ikke har kunnet. Han understreker at han ikke har hatt noe å bidra med i så måte, og at det ikke har vært hans mening å fjerne seg fra slekten: "For udenforståendes øjne ser det jo også ud som om jeg frivilligt og med forsæt havde gjort mig fremmed for min slægt eller ialfald engang for alle fjernet mig fra den; men jeg tror jeg tør sige at ubønhørlige omstændigheder og forholde heri fra først af havde den væsentligste del." Han sier han planlegger å besøke barndomshjemmet igjen.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://www.ibsen.uio.no/BREV_1871-1879ht|B18771118CPa.xhtml