Dato
oktober 1877

Ibsens Samfundets støtter utkommer.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 526