Dato
mars 1878

Christian Krohg treffer Georg Brandes i Berlin og maler hans portrett. Han slutter som malereleve hos sin lærer Gussow, og utvikler seg til radikaler i det sosialt bevisst miljøet rundt Brandes og Max Klinger.I halvannen time hver dag i ni måneder maler han på et portrett av Brandes. Det daglige samværet gir Krohgs radikalisme et solidere grunnlag; han får rullet opp de filosofiske og litterære forutsetningene for den kunstretningen han alt lenge med glød har gått inn for.Brandes unnlater aldri å agitere for sitt syn på litteraturens oppgave, og er også godt orientert når det gjelder tidens malerkunst. Han vurderer den imidlertid i stor utstrekning ut fra sine litterære teorier.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krohg, C., et al. (1987). Christian Krohg: Nasjonalgalleriet, 2. mars-24. mai 1987. Oslo, Nasjonalgalleriet. s. 279ogKrohg, C. (1878). Georg Brandes. Thue, O., Krohg, C., & Berg, K. (1997). Christian Krohg. Oslo: Aschehoug. s. 33. oghttp://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NG.K.H.1972.0030ogWichstrøm, A. (1988). Oda Krohg : et kunstnerliv. Oslo, Gyldendal. s. 15