Dato
1879

Den skotske legen Georg Drydales bok The Elements of Social Science blir oversatt til dansk. I fjor har den kommet på svensk. Det er foreløpig ikke så mange som slutter seg til dens budskap, kvinnebeveglsene er for eksempel skeptiske til hans kroppsevangelium, mens det blir svært utbredt, og det bærer bud om en annen kjønnsfilosofi enn den romantiske.

Tidligere har kjærligheten blitt idealisert som et utttrykk for driften mot det guddommelige. Men i denne boken er kvinneligheten blitt ren drift; oppdemmet energi som krever sin naturlig utløsning. Og der kjønnet tidligere var en dunkel hemmelighet, trer det nå frem mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, som virker akkurat som andre organer, og dermed også må holdes i "sund Virksomhed". Hverken menn eller kvinner bør unndra seg denne naturloven. Som en logisk konsekvens av at dette, anbefaler Drysdale "den preventive Omgang" som den sanne samfunnsmessige moralitet. Her knytter han an til den britiske samfunnsøkonomen Thomas Malthus' ideer om barnebegrensing som et middel for å unngå sosial nød. Kondomet erstatter avholdenheten. For Drysale er det ikke gruppens overlevelse, men den enkeltes livskvalitet det dreier seg om. Boken er et tilspisset uttrykk for den naturvitenskapelige tankegangen som er i ferd med å bli rådende. Men det er også et paradigme som skaper motstand, siden leger og naturvitenskapsmenn og hygienikere på denne måten kan pådytte kvinner en seksuell identitet som de ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i. I den romantiske kjønnsfilosofien har kvinnekroppen vært noe som representerer mannens natur, og på den måte er kvinnebildet blitt splittet i en rå, utøylet utgave - horen -- og i en idealisert, disiplinert utgave -- madonnaen. Mens nå skal altså madonnaen tillegge seg horens seksualitet. En praktisk grunn til det, er sykdommen syfilis. I alle de nordiske landene er prostitusjonen satt i system, men til tross for regulering og strengt legeettersyn (av horene, ikke av deres kunder) florerer kjønnssykdommene. Og under disse forholdene begynner borgerskapets unge menn å revurdere kvinnens vesen. Den tidligere idealiseringen av maonnaen går nå over til å bli en idealisering av den frie seksualiteten.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hjordt-Vetlesen, I.-L. (1993). Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gjennembrud i Norden. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 337