Dato
3 april 1880

Otto Weininger blir født i Wien som den førstefødte av det som etter hvert skal bli syv søsken, hvorav Otto vil bli den første som overlever småbarnsalderen.

Faren er en anerkjent og begavet gullsmed, moren er hardt arbeidende, ofte syk. Hun skal komme til å dø av tuberkulose som 52-åring. Men da kommer hennes sønn Otto allerede til å ha vært død ved egen hånd i seks år.

Besteforeldrene på begge sider er jøder som kom til Wien i forbindelse med den store jødiske migrasjonen fra andre deler av det østerikske keiserdømmet etter 1848.

Ottos far er en del av den liberale kulturen i byen, og elsker litteratur og musikk. Moren er også begavet i språk, og Otto er et uvanlig begavet barn, med en enorm kunnskapshunger, som speiler farens begavelse og ambisjoner.

Men han vokser opp i et ikke særlig harmonisk følelsesmessig klima. Som gutt utvikler han en tendens til å trekke seg tilbake fra familien, til bøkenes verden. På skolen er han en begavet, men stridbar og ikke særlig veltilpasset elev.

 

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja