Image
Auguste Rodin
Dato
1880

Auguste Rodin får et oppdrag fra den franske staten om å lage inngangspartiet til et nytt kunstindustrimuseum i Paris. Han lar seg inspirere av Dantes Inferno, og bestemmer seg for å lage en port til helvete. Den skal gi uttrykk for den nye tidens lidelser, slik de kommer til uttrykk i menneskenes kropper, de han ser rundt seg og studerer daglig.

Rodin har et bestemt blikk for hvordan lidelse gir seg utslag i menneskekroppen. Forfatteren Anatole France skal komme til å skrive om helvetesporten hans at i dette kunstverket er det ikke onde ånder som har inntatt menneskene, men pasjonene deres, kjærligheten, hatet, tankene deres. Det er slik menneskene blir de fordømte i helvete, skal han komme til å skrive.

Rodin skal komme til å streve med helvetesporten i mange år. Den skal komme til å inspirere mange kunstnere - blant annet Henrik Ibsen i Når vi døde vågner, der mange skal komme til å mene at det er Rodin som står modell til den fortvilte og desillusjonerte kunstneren Rubek.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Ruiz-gómez, N. (2013). "A Hysterical Reading of Rodin's Gates of Hell." Art History 36(5): 994-1017.