Fra dato

Til dato

 • Emile Zola utgir sitt essay Le Roman expérimental. Her beskriver han hvordan vitenskapens eksperimentelle metoder kan anvendes i litteraturen. Han oppfordrer den unge generasjonen forfattere til å ta denne metoden til seg, og beskriver hvordan Balzac har anvendt den i romanen Cousine Bette. Her registrerer Balzac virkeligheten med observatørens fotografiske nøyaktighet, skriver Zola, for deretter som eksperimentator å la la sine karakterer utsettes for en rekke prøvelser.

 • Bjørnstjerne Bjørnson kaster seg dette året inn i kampen for at Norge skal få et «rent» norsk flagg uten unionsmerke. Flagget med unionsmerke blir kalt for Sildesalaten, og det har Bjørnson liten sans for. Det rene, norske flagget har man ikke sett siden 1844, da kong Karl Johan døde, da ble det innført unionsmerker i både det norske og det svenske handelsflagget.

 • I Norge blir det bestemt at samiske og kvenske barn i Finnmark heretter skal undervises på norsk

 • Det er uro blant de unge kunstnerne i Paris som kaller seg impresjonister for tiden. Maleren Edgar Degas er i dårlig form, og da blir det ofte konflikt.

 • Harriet Backer, som nå er 35 år gammel, debuterer som maler på Salongen i Paris med maleriet Solitude. For det får hun en utmerkelse.

  Harriet er utdannet i Munchen, men har bodd i Paris de siste par årene. Hun er elev av Léon Bonnat ved madame Trélat de Lavignes atelier og bor sammen med Kitty Kielland, Alexander Kiellands søster.

 • Hilma af Klints søster Hermina dør, og dette fører til at Hilmas engasjement i spiritistiske og religiøse temaer forsterkes

 • Knut Hamsun ankommer Kristiania med dampbåt fra København. Han tar inn på et billig værelse i Tomtegaten 11, og er i konstant pengemangel, han opplever for første gang hvordan det er å leve på sultegrensen. Opplevelsene skal komme til å danne grunnlaget for sultopplevelsene i gjennombruddsromanen Sult som skal komme om ti år. Han er 21 år gammel nå, og ingen bygutt, selv om det allerede er lenge siden han flyttet fra hjemgården på Hamarøy.

   

 • Knud Pontoppidan, som skal komme til å bli Amalie Skrams beryktede og hatede psykiater, er kandidat ved kommunehospitalet i København dette året. Han er 27 år gammel, og blir beskrevet en lynende intelligent mann, en engelsk lord-type, med et gjennomtrengende blikk. Ingen vet som ham å tre elegant inn av en dør. Han overskuet enhver situasjon med et fullkomment blikk, og oppfører seg utvunget og lett.

 • Kristofer Janson, Amalies venn fra Bergen, gift med hennes venninne Drude, og nærmeste nabo til Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, er i Roma sammen medsin kone Drude. Før de kom hit han han vært på en stor foredragsturné i Amerika.

  Her i den italienske hovedstaden som så mange skandinaviske kunstnere søker til, møter han igjen Henrik Ibsen. Ibsen går mye for seg selv; han spaserer i byens gater og tenker. Man vokter seg vel for å forstyrre ham, for man vet at han går og grubler på et skuespill.

 • Ola Hansson, som skal komme til å bli en betydelig svensk poet, prosaforfatter og litteraturkritiker, er gymnasiast. I år begynner han å skrive under pseudonym i lokalavisen. Han skal komme til å debutere som forfatter om fire år.

  Etter hvert kommer han til å bli kjent for sine radikale ideer om kjærligheten og kjønnene, sin tilslutning til Nietzsches radikale ideer, og for sin støtte til August Strindberg. Han kommer til å slå seg sammen med forfatteren Laura Marholm. De kommer til å bli et berømt par i skandinavisk åndsdebatt.

 • Paul Gauguin deltar på impresjonistenes femte gruppeutstilling i Rue des Pyrmaides i Paris. Han er født her i byen, og har vært gift med Amalies danske venninne Mette i syv år nå. Paret bor her i Paris, det er nå tre år siden han har hatt sitt eget atelier i leiligheten i tredje etasje her i Rue Carcel nummer 8.

  Han jobber som aksjemegler, men er også del av det radikale kunstnermiljøet i byen, Camille Pisarro er blant hans venner.

 • Edvard Munch blitt sytten år gammel nå. Han bor sammen med familien, som består av faren, militærlege på 63, tante Karen, som er morens søster, som er 43, broren Peter Andreas på femten, søsteren Laura på tretten, og Inger på tolv. Det er nå tre år siden søsteren Sophie døde.

  Dette året flytter familien fra Fossveien 7 på Grünerløkka i Kristiania, til Olaf Ryesplass 4 bare noen kvartaler unna.

 • I Norge er skilsmisse en svært sjelden og alvorlig sak. Ekteskapet er enerådende som samlivsordning. Samliv mellom ugifte er ulovlig og kan i prinsippet straffes, selv om dette ikke blir praktisert i særlig stor grad. Inngåelse av ekteskap er også i stor grad styrt av økonomiske og familiære hensyn, og foreldre har stor innflytelse på hvem barna skal gifte seg med. De kollektive hensynene teller mest.

   

 • Auguste Rodin får et oppdrag fra den franske staten om å lage inngangspartiet til et nytt kunstindustrimuseum i Paris. Han lar seg inspirere av Dantes Inferno, og bestemmer seg for å lage en port til helvete. Den skal gi uttrykk for den nye tidens lidelser, slik de kommer til uttrykk i menneskenes kropper, de han ser rundt seg og studerer daglig.

 • Erik Skram er i folketellingen for København dette året oppført med bopæl i femte etasje i Nørrevoldgade 9.

 • I Kristiania bor det nå rundt 120 00 innbyggere. Byen er blitt mer som en liten storby nå: arkitekturen er mange steder blitt mer moderne, det har vokst frem industribedrifter og verksteder, og det er blitt bygget mange leiegårder og skoler.Det er dessuten blitt mange flere studenter i byen.

  Blant innbyggerne er det nå er overtall av unge kvinner, og befolkningen er blitt mer markert todelt, både geografisk og sosialt; på østkanten bor de fattige og arbeidsfolkene, på vestkanten borgerskapet og de bedrestilte.

 • I Kristiania kan en hore som er såkalt «privatboende offentlig» tjene 75 kroner i uken. 50 av disse går med til faste utgifter, først og fremst til husleien, så det er sjelden at horene klarer å spare opp penger; alt går med til det daglige strevet for å overleve. En kvinne som jobber full jobb på fabrikk, for eksempel på et spinneri, tjener til sammenlikning 8-10 kroner i uken. En kvinnelig dagarbeider tjener 6-7 kroner i uken, og en hushjelp har en årslønn på 75-100 kroner eksklusive kost og losji.

 • I Kristiania blir det i år registrert 1200 nye tilfeller av kjønnssykdommen gonorré blant byens menn. Det betyr at 4 prosent av samtlige menn i alderen 15-60 år, eller hver 25 mannsperson, blir smittet i løpet av dette året.

  Når det gjelder syfilis, blir ca en prosent av den mannlige befolkningen smittet i løpet av dette året. Av de som blir smittet, går rundt fem prosent gjennom alle de tre stadiene av sykdommen. Det er særlig det tredje stadiet man frykter. Det innebærer nemlig kronisk sinnssykdom og alvorlige nevrologiske plager.

 • Amalie Müller besøker sine venner Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad. Karoline er 45 år i år, elleve år eldre enn Amalie, og bergenser som henne. Hun vokste opp i Marken, et nabolag et stykke unna Nordnes der Amalie vokste opp.

  Moren hennes døde da Karoline var en liten jente, så hun vokste opp hos tanten og onkelen, de var av tysk avstamning og drev bakeri. Hjemme hos Karoline snakket de tysk.