Dato
1880

Harriet Backer, som nå er 35 år gammel, debuterer som maler på Salongen i Paris med maleriet Solitude. For det får hun en utmerkelse.

Harriet er utdannet i Munchen, men har bodd i Paris de siste par årene. Hun er elev av Léon Bonnat ved madame Trélat de Lavignes atelier og bor sammen med Kitty Kielland, Alexander Kiellands søster.

De to venninnene skal komme til å holde sammen i store deler av livet. Det er praktisk, for kvinner kan ikke leve alene. Både Harriet og Kitty skal komme til å forbli ugifte. Arne Garborg er deres gode venn, og i kretsen hennes fins også malerne Skredsvig, Eilif Peterssen Erik Werenskiold og Gehrard Munthe. Det er de som kommer til å bli kjente som Fleskumkolonien om seks års tid.

Harriets lærer Bonnat er 47 år gammel, og av baskisk opprinnelse. Han er mest kjent som portrettmaler, og for sine ladede religiøse malerier med fantastisk realistiske detaljer. Om to år kommer han til å bli professor på kunstakademiet her i Paris, etter hvert også direktør.

Bonnat legger stor vekt på at elevene hans må utvikle tegneferdighetene sine, og at det er helhetsinntrykket som teller i maleriet. Han maler selv i realistenes mørke fargenyanser, det er ingenting av impresjonistenes lyse og skimrende farger i bildene hans. Han er venn av Degas og Manet, og forfatterne Zola og Gautier er blant hans støttespillere. Han eier en stor samling av originale tegninger av de store mesterne: da Vinci, Ingres, Michelangelo, Dürer, Holbein, Rembrandt, Gèricault, og de lar han elevene studere hver søndag mellom ni og ti om morgenen. Da er det få som ikke møter opp.

Han kaller seg en slave av «det sanne», og det blir ofte påpekt hvordan han har en enestående evne til å få frem det karakteristiske uttrykket hos modellen. Det er som om han maler dem innenfra. Det er sjelens flamme hos modellen han vil ha frem. Som lærer er han kjent for å være streng, noen ganger krass, men han har en sterk rettferdighetsfølelse, og han betrakter elevene sine som sine barn, og han er trofast når det gjelder å gå dem råd og støtte, også etter at de har sluttet hos ham. Han har en innesluttet og sårbar natur, men han har en voldsom energi.

Harriets bilde på Salongen er påvirket av Bonnat. Det viser en ung kvinne i det som ser ut til å være en historisk drakt, kanskje fra middelalderen. Hun sitter drømmende ved et bord og ser ut av det store vinduet som lyset flommer inn gjennom. I vinduskarmen ligger tre bøker, den ene har et bokmerke stukket inn mellom sidene. Rommet er fylt av gamle, tunge møbler. På veggen til venstre for henne fins en gammel dør. Det er slik Harriet kommer til å male mange av sine interiørbilder i årene som kommer: Et enkelt utstyrt rom, stillfarne mennesker som befinner seg i ro, som lytter, ser, tenker. Etter hvert skal hun komme til å legge stadig større vekt på lysvirkningen i bildene sine, og dermed på fargenes spill i interiøret. Hun skal selv komme til å kalle denne arbeidsmåten for utendørsmaleri gjort på interiører.

Om ni år kommer også Edvard Munch til å komme hit til Paris på statsstipend for å studere under maleren Bonnat. Men han kommer bare til å bli hos ham i fire måneder.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Backer, H. (1880). Solitude

og

http://snl.no/.nbl_biografi/Harriet_Backer/utdypning

og

Langaard, I. L. (1960). Edvard Munch: modningsår : en studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme. Oslo, Gyldendal.