Dato
februar 1881

Den norske apotekeren Harald Thaulow, som er Frits Thaulows far, og som i en årrekke har ligget i strid med styret for Christiania Dampkjøkken, gjør på et møte opprør. Han leser opp et dokument skrevet i 1880, der han ønsker å overbevise tilhørerne om at Christiania Dampkjøkken er byens største humbug. Det er  hans oppfatning at man har sviktet den opprinnelige oppgaven overfor byens fattige og gitt etter for de velstående gjestenes krav.

Skriftet har han kalt «Samfundets Støtter i Prosa». Det blir voldsomt oppstyr, og til slutt blir han nektet ordet på møtet. Han forlater møtet i fullt sinne med noen ord om at de burde skamme seg.

Når det om to uker blir kjent at apotekeren plutselig er død, gjør det sterkt inntrykk, trolig også på Henrik Ibsen. Siden skal mange komme til å mene at han bruke apoteker Thaulow som modell for doktor Stockmann i stykket En folkefiende.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Asbjørn Aarseth: Innledning til En folkefiende. Henrik Ibsens skrifter

https://www.ibsen.uio.no/DRINNL_Fo|intro_background.xhtml