Image
Rudolf Steiner, 1905
Dato
1881

Rudolf Steiner får ikke sove. Frem til klokken halv ett jobbet han intenst med et filosofisk spørsmål som Schelling har satt ham på sporet av. Han måtte finne ut om Schellings påstand er sann. Og så endelig følte han at han sto ved løsningen. Når han fikk skrevet den ned, kastet han seg ned på sofaen. her blir han liggende hele natten og tenke over sin innsikt, som han endelig har fått satt ord på og sortert i tankene.

Her er sitater fra Schelling som han har strevd med, i engelsk oversettelse:

"Within everyone dwells a secret, marvelous capacity to draw back from the stream of time -- out of the self clothed in everything that comes to us from outside -- into our innermost being and there, in the immutable form of the Eternal, to look into ourselves."

Steiner føle en dyp gjenkjennelse i dettte. Han føler at han selv har hatt slike opplevelser som Schelling skriver om, og at han lenge har hatt en fornemmelse av at det hele må henge sammen slik som Schelling beskriver.

Nå står en modifisert versjon av hele den idealistiske filosofien for ham med stor klarhet, og det er dette han ligger og tenker på på sofaen. Overfor et slikt tankemessig gjennombrudd er en søvnløs natt for ingenting å regne, syns han.

Etter dette begynner han å korrespondere med tidens ledende tenkere, som sender ham sine bøker. Han leser dem med stor interesse.

Korrekturlest?
Nei