Fra dato

Til dato

 • Camille Claudel, som er sytten år gammel, kommet flyttende til Montmartre i Paris sammen med moren og to søsken.

  Hun blir student på malerakademiet Colarossi, og finner et passende atelier i rue Notre-Dame des champs, rett i nærheten av skolen.  Hun konsentrerer seg om å lære portrettering. Det første av hennes arbeider som er bevart er et portrett av broren Paul som trettenåring.

 • Per Sivle blir venn med Hans Jæger. Hos Jæger i Nordahl Brunsgate vanker også den unge kadetten Johan Seckmann Fleischer.

  Hans Jæger har "fruentimmerraptus" med unge jenter på rommet hver eneste kveld for tiden . Prosjektet er å frigjøre seg fra den borgerlig-kristelige seksualmoralen.

 • I Kristiania blir det denne vinteren arrangert en rekke møter i Arbeidesamfundet med prostitusjon som tema. Hans Jæger møter opp, men han syns diskusjonen er uinteressant. Etter å ha kjedet seg en stund, reiser han seg og holder et krast innlegg der han beskriver årsakene til prostitusjonen i samfunnets usunne normer for samlivet mellom kjønnene.

  Jæger mener at det er ekteskapet som undertrykkende institusjon og kvinners lave lønn som er årsakene til prostitusjonen. Så lenge sosial ulikhet og ekteskapet hindrer den frie kjærligheten, vil prostitusjonen bestå, sier han.

 • Christian Krohg drar til Paris på reisestipend fra staten til Paris. I mars åpner den syvende og største impresjonistutstillingen, den studerer han ivirg. Etter dette oppholder han seg på Tjøme, Hvasser og Skagen

 • Kristofer Janson telegraferer til Amerika at han akspeterer tilbudet om å komme til Amerika, men han er i dyp tvil om det er riktig å ta med Drude og barna.

 • Frits Thaulow ankommer Kragerø med lystkutteren sin, B.B, også kalt Malerkassa. Ankomsten får en notis i lokalavisen. Frits er en svært musikalsk mann, han spiller violoncell, og er alltid på jakt etter folk å spille sammen med. I Kragerø traffer han fiolinisten Julius Ørbye, som er svært dyktig, og som blant annet har akkomagnert en kjente sangerinnen Jenny Lind. Han er en gjennom musikalsk mann, og dessuten selskapelig og gemyttlig anlagt, akkurat som Frits.

 • Frits Thaulow ankommer Kragerø med lystkutteren sin, B.B, også kalt Malerkassa. Ankomsten får en notis i lokalavisen. Frits er en svært musikalsk mann, han spiller violoncell, og er alltid på jakt etter folk å spille sammen med. I Kragerø traffer han fiolinisten Julius Ørbye, som er svært dyktig, og som blant annet har akkomagnert en kjente sangerinnen Jenny Lind. Han er en gjennom musikalsk mann, og dessuten selskapelig og gemyttlig anlagt, akkurat som Frits.

 • Alexander Kielland skriver fra København til sin bror Jacob om følelsene han sitter med etter farens død. Han har hengt farens dødsmaske over skrivebordet, ved siden av bildet av moren, som døde da han var barn, og dette har fomildet sinnet, syns han, selv om sinner har vært hardere enn han har villet innrømme for noen. Han syns det er en lettelse at faren er død. Han syns faren var - eller snarere ble - en snever mann uten sans for rettferdighet, og en av de vemodigste skikkelsene han har kjent.

 • Henrik Ibsen er ferd med renskriver stykket Gengangere på Hotel Tramontano i Sorrento, og melder den gode nyheten til sin forlegger Hegel i København. Han kommer til å sende fra seg stykket akt for akt etter hvert som de blir ferdige, skriver han. Og han regner med å være ferdig med helheten innen utgangen av oktober.