Dato
1882

Etter stortingsvalget dette året får venstresiden, med Johan Sverdrup som leder, over 60 prosent av stemmene. Når regjeringen fortsatt nekter å bøye seg for Stortingets krav om en grunnlovsendring som gir Storinget større makt over kongen og hans regjering, og åpner for at statsrådene må svare for seg i Stortinget, griper flertallet nok en gang til sitt mektigste våpen: Riksretten. Det blir reist sak mot samtlige 11 medlemmer av regjeringen, med statsminister Christian August Selmer i spissen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/riksretten/riksrettssaken-mot-selmer-i-1884/