Image
Friedrich Nietzsche
Dato
5 november 1882

Lou Salomé og Paul Reé forlater Frierich Nietzsche i Leipzig og gir beskjed om at de setter kursen mot Paris. I virkeligheten ender de i Berlin, hvor de skal komme til å slå seg ned for noen år. Her kommer de inn i kretsen av intellektuelle og forfattere som også Georg Brandes er en del av.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal. s. 186

http://www.nb.no/nbsok/nb/a399d7042808aced28dbaa0292c367b3.nbdigital?lang=no