Image
Cecilie Thoresen.jpg
Dato
8 september 1882

I dag blir 24 år gamle Cecilie Thoresen immatrikulert for den første kvinnelige student ved Universitetet i Kristiania. Hun har bestått sin examen artium, og begynner å studere matematikk. det er hennes beste fag, og sammen med fysikk anses det som et fag som er passende for kvinner. 

Cecilie har fått sin første skolegang ved privatskoler og et år har hun også fått privatundervisning sammen med brødrene sine. Da John Stuart Mills The Subjection of Women kom ut i 1869, og etter hvert ble oversatt av Georg Brandes, leste hun boken og ble overbevist om at kvinner ble behandlet urettferdig. Hun bestemte seg for å ta høyere utdanning. I fjor avla hun eksamen ved Nissens Pikeskole i Kristiania, og etter det begynte hun på handelsgymnasets kurs for kontordamer, - men der sluttet hun etter kort tid. I stedet bestemte hun seg for å forsøke å ta examen artium, en eksamen som var forbeholdt menn. Hun søkte både Kirkedepartementet og Universitetet om adgang til å studere ved Universitetet, men fikk avslag.

I fjor høst tok hun derfor kontakt med venstremannen Hagbard E. Berner, som fremmet et privat lovforslag i Stortinget på hennes vegne. Forslaget ble vedtatt mot bare en stemme.

På tross av stortingsvedtaket var veien ennå ikke åpen. Professor i teologi ved universitetet, Fredrik Petersen, påpekte at hun kun hadde middelskoleeksamen med innskrenket matematikkpensum. Matematikk er imidlertid Cecilie Thoresens beste fag, og hun fikk i all hast tatt en tilleggsprøve.  Noen uker senere tok hun examen artium med meget godt resultat.

Om et par år kommer hun til å gifte seg. det viser at det er vanskelig eller umulig å både være kone, mor og student. Siden kommer hun til å uttale i et intervju: 

«Jeg hadde vistnok altid tenkt mig, at jeg skulde komme til at gifte mig, men jeg troede, man kunde studere ligegodt, fordi om man hadde smaa barn. Men det slog ikke til. Mine barn optog mig uhyre, da de var smaa.»

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Merethe Roos i Stor Norske Leksikon:

https://snl.no/Cecilie_Thoresen_Krog