Dato
4 juli 1884

Henrik Ibsen skriver brev fra Gossensass til Sigurd i Kristiania, som han har reist til etter at Svredrup ble statsminister, i håp om å bli norsk attaché. Ibsen oppfordrer sin sønn på det sterkeste om å treffe alle viktige politiske bekjetnskaper, og også spise godt av den norske maten, så han ser velfødd ut.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ibsen, B. (1965). De tre: erindringer om Henrik Ibsen, Suzannah Ibsen, Sigurd Ibsen. København, Det Schønbergske forlag.s 69